Wat werkt wel!

In de interactieve workshop ‘Signaleren en in gesprek gaan over eenzaamheid’ krijgen deelnemers informatie over nieuwe inzichten rond eenzaamheid en gaan zij aan de slag met het thema eenzaamheid.

Inhoud workshop

Eenzaamheid staat meer en meer in de belangstelling. De negatieve gevolgen van eenzaamheid voor individu en samenleving worden steeds duidelijker. Gelukkig is er veel bekend over wat vereenzamen kan voorkomen en verminderen en vooral ook wat de bijdrage hierin van de omgeving kan zijn. Ook vrijwilligers spreken veel mensen: klanten, deelnemers of bewoners tijdens hun werk en vangen belangrijke signalen op. Met goede ondersteuning kan geholpen worden de situatie van mensen in eenzaamheid te verbeteren.

Nieuwe inzichten en gespreksvaardigheden

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers informatie over wat oorzaken van eenzaamheid zijn en wat voor gevolgen dit heeft voor het brein en het functioneren van mensen in eenzaamheid. Zo ontstaat inzicht in waarom mensen met eenzaamheid soms moeilijk in beweging komen en hoe dit doorbroken kan worden. Hoe kun je helpen en hoe voer je vaardig gesprekken zodat belemmeringen aangepakt kunnen worden?

Programma workshop

• Oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen voor het brein en functioneren
• Welke mensen lopen meer risico
• Hoe signaleer je eenzaamheid
• Wat werkt wel, verschillende aanpakken op een rijtje
• Welke gesprekstechnieken zet je in om stapjes te zetten
• Oefenen van gespreksvaardigheden.

En verschillende inzicht- en praktijkoefeningen.

Duur en voor wie

De workshop van twee uur (of korter) is geschikt voor vrijwilligers van verschillende type vrijwilligersorganisaties.
Het kan gaan om kleine en grotere groepen.

Locatie

Deze workshop wordt incompany/op locatie verzorgd.