Tien concrete en originele manieren om wijken en buurten nóg leuker en meer leefbaar te maken!

De wijk en buurt versterken: wat is daarvoor nodig?
In deze training worden handvatten gegeven om soepel in contact te komen met wijk- en buurtbewoners en vraagstukken, hiaten, maar ook de slagkracht in de wijk/buurt in beeld te krijgen. Samen met bewoners wordt vervolgens aangepakt dát wat voor de wijk of buurt belangrijk is.

Inhoud training

Deelnemers maken kennis met tien werkbare methodieken!
Naast de methodieken komen aan bod:

  • hoe raken wijk- en buurtbewoners betrokken
  • welke publiciteit werkt
  • omgaan met spanningen en conflicten
  • effectief samenwerken
  • competenties vergroten van wijkcommissieleden/wijkraadsleden
  • wijkplannen maken
  • efficiënt vergaderen.

Theorie en praktijkoefeningen
In de training wordt gebruik gemaakt van een combinatie van theorie, praktijkoefeningen, testjes en checks.

Deelnemers
De training is geschikt voor leden van wijkcommissies, leden van wijkraden en van andere wijkplatformen.

Duur
Eén tot twee bijeenkomsten, afhankelijk van wensen. De training wordt aangepast aan de concrete vragen van wijkcommissieleden/ wijkraadsleden/platformen.