Versterken van bestuursvaardigheden voor een toekomstbestendige organisatie!

Van besturen van een vrijwilligersorganisatie of een vereniging wordt veel verwacht. Het bestuur is immers een belangrijke motor in de organisatie. Maakt keuzes met als doel een goede en naar tevredenheid van: deelnemers, leden, vrijwilligers en financiers, functionerende organisatie. Maar hoe wordt dat bereikt? En hoe wordt omgegaan met uitdagingen die veel organisaties tegenkomen als:

• andere behoeften/ wensen van deelnemers en leden
• veranderingen in betrokkenheid en inzet van vrijwilligers
• concurrentie van andere organisaties
• veranderingen in inkomsten/subsidies
• vinden van opvolgers in het bestuur.

Inhoud training

  • tips voor goed besturen en valkuilen
  • nieuwe wetgeving voor vrijwilligersorganisaties
  • competenties vergroten van bestuursleden
  • sterke en minder sterke kanten van bestuursstijlen
  • goede communicatie en effectieve samenwerking binnen het bestuur, met de achterban en netwerkpartners
  • het imago van de organisatie in samenhang met aantrekken van: vrijwilligers, bestuursleden en deelnemers/klanten
  • efficiënt vergaderen
  • lastige situaties (conflicten) voorkomen en oplossen
  • maken van QuickScan van de organisatie met actuele actiepunten voor beleid.

Effectief besturen richt zich op plezierig besturen én met visie kijken naar de toekomst van de vrijwilligersorganisatie.

Theorie en praktijkoefeningen
In de training wordt gebruik gemaakt van een combinatie van theorie, praktijkoefeningen, checks en een QuickScan.

Deelnemers
De training is geschikt voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties of voor hen die zich oriënteren op een toekomstige taak als bestuurder.

Duur
Twee bijeenkomsten.

Locatie
Deze training wordt incompany/op locatie verzorgd.