Irene Zijlstra van het Vrijwilligers College:

Het bieden van trainingen geeft mij de kans om vrijwilligers en professionals écht te ondersteunen en de kwaliteit van hun werk in vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties en vanuit buurt- en wijkinitiatieven te vergroten.

De enorme hoeveelheid energie die veel mensen inzetten voor lokale gemeenschappen en daarbuiten hebben mij gemotiveerd en geïnspireerd trainingen te ontwikkelen die dicht bij de praktijk staan en een antwoord geven op vragen, maar ook op hiaten in kennis van het vrijwilligerswerk in verschillende type vrijwilligersorganisaties.

Als een uitdaging zie ik het de nieuwste inzichten, ontwikkelingen en ervaringen in het vrijwilligerswerk te verwerken in de trainingen en daaraan relevante maatschappelijke ontwikkelingen en een vleugje bedrijfsmatige inzichten toe te voegen. Het lesmateriaal is dan ook altijd in ontwikkeling. En dat vind ik aantrekkelijk: onderzoeken, slijpen en verbeteren… en daarmee te zorgen voor trainingen die van betekenis zijn en waar vrijwilligers(organisaties) mee vooruit kunnen!

Bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen kan ik, naast lange ervaring bij een Steunpunt Vrijwilligerswerk, bogen op ervaring in het werken voor een afdeling deskundigheidsbevordering in de Thuiszorg en op opleidingen Personeelswerk, Maatschappelijk Werk en verschillende universitaire modules Bestuurskunde.’