Waardevolle inzichten en handvatten

In deze training krijgen maatjes en buddy’s, actief op verschillende terreinen, methodieken aangereikt om een goed contact tot stand te brengen en te onderhouden met de deelnemers van het maatjesproject of de maatjesorganisatie. Achterliggend doel is dat maatjes vaardig worden om deelnemers, met kleine stapjes, verder te helpen bij de doelen die de deelnemers willen bereiken en tegelijkertijd als maatje (meer) voldoening uit het contact halen.

Inhoud training
Deelnemers gaan aan de slag met thema’s als: (nieuwe) gespreksvaardigheden, de ander motiveren, omgaan met afstand en nabijheid, grenzen bewaken, valkuilen in het maatjeswerk en met feedback en feedforward geven en ontvangen. Ook ontvangen deelnemers informatie over wat bij mensen in eenzaamheid of isolement werkzaam en ondersteunend is. Tot slot wordt aandacht gegeven aan de samenwerking met de organisatie waar maatjes en buddy’s actief voor zijn.

Theorie en praktijkoefeningen
Theorie, checks en oefenen, onder meer in gespreksvaardigheden, staan centraal in deze training, zodat het geleerde in de praktijk gebracht kan worden.

Reader
Een reader maakt deel uit van de training.

Deelnemers
De training is bedoeld voor vrijwilligers die mensen ondersteunen op verschillende terreinen als maatje of buddy, of dat willen gaan doen.

Duur
Twee bijeenkomsten.

Locatie
Deze training wordt incompany/op locatie verzorgd.