Wat werkt wel!

In de interactieve workshop ‘Signaleren en omgaan met eenzaamheid’ krijgen vrijwilligers informatie over nieuwe inzichten rond eenzaamheid en gaan zij aan de slag met het thema eenzaamheid.

Eenzaamheid staat meer en meer in de belangstelling. Er komt steeds meer zicht op de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor individu en samenleving. Gelukkig is er veel bekend over wat vereenzamen kan voorkomen en eenzaamheid kan verminderen en vooral ook wat de bijdrage hierin van vrijwilligers kan zijn. Vrijwilligers spreken immers veel mensen: klanten, deelnemers of bewoners tijdens hun vrijwilligerswerk en vangen belangrijke signalen op.

Nieuwe inzichten
Tijdens de workshop krijgen de deelnemers informatie over wat oorzaken van eenzaamheid zijn en wat voor gevolgen dit heeft op het brein en het functioneren van mensen in eenzaamheid. Zo ontstaat inzicht in waarom mensen met eenzaamheid soms moeilijk in beweging komen en hoe dit doorbroken kan worden. Hoe kun je helpen en hoe voer je gesprekken?

Programma workshop

  • Oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen voor het brein en functioneren
  • Welke inwoners lopen meer risico
  • Hoe signaleer je eenzaamheid
  • Wat werkt wel, verschillende aanpakken op een rijtje
  • Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar
  • Oefenen van gespreksvaardigheden.

En verschillende inzicht- en praktijkoefeningen.

Voor wie
De workshop van twee uur is geschikt voor vrijwilligers van verschillende vrijwilligersorganisaties.
Het kan gaan om kleine en grotere groepen.