Vrijwilligersorganisaties drijven op de inzet en kennis van vrijwilligers en bestuursleden. Maar waar vind je vrijwilligers en bestuursleden met de juiste kennis en vaardigheden en niet minder belangrijk hoe houd je hen enthousiast voor de organisatie?
Met deze training wordt het imago van de vrijwilligersorganisatie versterkt, wordt een dynamisch vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt een passend PR-plan opgezet om aantrekkelijk te worden én te blijven voor vrijwilligers!

Inhoud training:

  • imago en cultuur van de organisatie
  • wervingsplan en bijbehorende wervingsmethoden
  • effectieve wervingsplaatsen en wervingsberichten
  • pakkende vacatures maken.

Vrijwilligersbeleid als visitekaartje:

  • motieven en wensen van vrijwilligers als uitgangspunt
  • de hedendaagse vrijwilliger
  • effectief begeleiden van vrijwilligers
  • een passende vrijwilligerscarrière in de organisatie
  • belonen, waarderen, rechten en plichten
  • correcte beëindiging van samenwerkingsrelaties.

Deelnemers:
De training richt zich op bestuurders/vrijwilligers die zich willen bekwamen in het opzetten en uitvoeren van goed werkend vrijwilligersbeleid gericht op het effectief werven en binnenhouden van bestuursleden en vrijwilligers.