Tijdwinst én snel doelen halen

Ook in vrijwilligersorganisaties wordt veel vergaderd en overlegd. Niet iedereen beschouwt vergaderen echter als een onverdeeld genoegen.
Vaak gehoord: er wordt te veel vergaderd, kostbare tijd gaat verloren, te weinig resultaten worden geboekt en last van dominante deelnemers … Toch is vergaderen nodig, bijvoorbeeld om oplossingen voor problemen te vinden en steun te creëren voor ideeën. Kortom, om organisatiedoelen te realiseren en de voortgang te waarborgen.

Inhoud training

• plezierig én doelgericht vergaderen
• informatie-uitwisseling en besluitvorming stroomlijnen
• rol van de voorzitter en andere vergaderdeelnemers
• dominante en teruggetrokken deelnemers
• tegenstellingen en conflicten
• timemanagement in vergaderingen
• slagvaardig onderhandelen
• werkbare notulen/verslagen.

Deelnemers

De training is geschikt voor bestuursleden en vrijwilligers.

Duur
Eén bijeenkomst.