Positief en resultaatgericht samenwerken

Een workshop die voor vrijwilligers en professionals een eyeopener is!

Vrijwilligers coachen en samenwerken met anderen gaat soepeler met kennis van het DISC-model, waarbij adequaat communiceren op de voorgrond staat. Het DISC-model biedt de mogelijkheid om jezelf, vrijwilligers, collega’s, klanten en je partner beter te begrijpen.

Effecten zijn:

• soepel aansluiten op ieders persoonlijke behoeften
• irritaties en conflicten worden voorkomen
• verschillen in anderen worden meer gewaardeerd
• aan onderling vertrouwen wordt gebouwd.

Het resultaat is een positieve en resultaatgerichte samenwerking én het benutten van talenten.

Inhoud training

Mensen hebben verschillende gedragsstijlen en basisbehoeften die van invloed zijn op de wijze van communiceren. In de interactieve workshop wordt op speelse wijze inzicht verkregen in:

• het eigen voorkeursgedrag
• inzicht in de stijlen van anderen
• handvatten om beter af te stemmen op de ander.

De kracht van het DISC-model zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.
DISC is een instrument dat zowel door maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven wordt ingezet.

Deelnemers
De training is geschikt voor vrijwilligers met alle voorkomende taken, coördinatoren, begeleiders en bestuursleden.

Duur
Eén bijeenkomst.