Het begeleiden en coördineren van vrijwilligers is een uitdagende taak in vrijwilligersorganisaties. Begeleiders en coördinatoren hebben veel in huis en zijn van onmisbare waarde om de vrijwilligersorganisatie soepel te laten functioneren. Een goede samenwerking en taakopvatting én vrijwilligers die enthousiast blijven, hangen nauw samen met het halen van gewenste resultaten. Een steuntje in de rug is dan wel zo prettig …

Inhoud training

• doelen en thema’s succesvol begeleiden van vrijwilligers
• verschillende begeleidingsstijlen, waaronder coachende begeleiding en gespreksvaardigheden
• competenties vergroten in coördineren en begeleiden
• samenwerken en feedback geven
• effectief werven van vrijwilligers en binding creëren met de organisatie
• verschillende type vrijwilligers in de organisatie: maatwerk leveren
• omgaan met lastige situaties en conflicten
• vrijwilligersbeleid: waarderen/belonen/rechten en plichten
• op een verantwoorde wijze beëindigen van de samenwerking.

Theorie en praktijkoefeningen
In de training wordt gebruik gemaakt van een combinatie van theorie, praktijkoefeningen en checks.

Deelnemers
De training is geschikt voor coördinatoren en voor vrijwilligers die andere vrijwillige medewerkers begeleiden of dat in de toekomst willen gaan doen.

Duur
Twee bijeenkomsten.