Deze workshop is een aanrader voor vrijwilligers die:

• ondersteunende gesprekken voeren met klanten/deelnemers waarbij een vraagstuk, een probleem of een verwijzing centraal staat.

Begeleiders en coördinatoren die:

• vrijwilligers begeleiden waarbij oplossingsgerichte gespreksvaardigheden coachende gesprekken versterken.

Ondersteund wordt in het nemen van verantwoording voor de eigen ontwikkeling, vraagstukken of problematische situaties. Vervolgens wordt, vaak in stappen, tot goed werkende oplossingen gekomen.

Inhoud training

• theorie en praktijk van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
• oefenen met oplossingsgericht taalgebruik
• oefenen met verschillende ondersteuningsvormen van oplossingsgericht werken.

De nadruk ligt op problemen herkennen en de juiste vragen stellen in plaats van adviseren of vertellen hoe het beste te handelen.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte gespreksvoering is een positieve en op de toekomst gerichte werkwijze die zowel de klant, de vrijwilliger als de coördinator/begeleider voldoening geven.

Deelnemers
De training is geschikt voor vrijwilligers, coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers.

Duur
Eén bijeenkomst.